Vida saludable

La vida saludable influeix de manera directa en el benestar, l’equilibri personal i la qualitat de vida. Aconseguir-ho, depèn de l’estil de vida i dels hàbits diaris.

diapositiva1   diapositiva2   diapositiva3   diapositiva4diapositiva5   diapositiva6   diapositiva7   diapositiva8diapositiva9   diapositiva10   diapositiva11   diapositiva12diapositiva13   diapositiva14