Programa Salut i escola

Consulta Oberta

El PSiE gira entorn de l’equip d’atenció primària de salut (principalment el professional d’infermeria), d’acord amb l’interès del Departament de Salut i la Direcció General de Salut Pú- blica per potenciar i impulsar activitats d’atenció comunitària. Proposant una col·laboració estratègica amb l’equip d’atenció primària amb la finalitat d’apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents, tot habilitant un espai confidencial de consulta en el centre d’educació secundària, la consulta oberta, on els alumnes de tercer i quart d’ESO poden accedir de manera espontània.

Estem per tu. No et tallis! Aprofita-ho. Tens a la teva disposició un professional d’infermeria, aquí al centre educatiu, per poder fer una consulta  gratuïta totalment personal i confidencial sobre qualsevol tema que et preocupi.

Com ho he de fer? Al teu centre educatiu hi ha un espai de consulta oberta. Només cal que t’apuntis a secretaria i ja t’avisarem.

De què va?

 • D’alimentació
 • De sexualitat
 • De dubtes i angoixes
 • De drogues i addiccions
 • De prevenció

…. i de tot allò que vols saber a l’entorn de la Salut i no saps a qui preguntar-ho.

 • A internet: A l’apartat Salut Jove.cat hi trobaras tota la informació.
 • Al teu Centre d’Atenció Primària també t’atendrem.

Més informació

Què és el Programa Salut i Escola?

Els nous reptes que afronta la societat a causa de la transformació de les estructures, els valors i les funcions familiars, comunitàries i socials tenen en el medi escolar una manifestació especial.

El centre educatiu, com a espai natural per a l’aprenentatge, l’educació i la formació integral de la persona, és també el lloc on es manifesten més precoçment els signes d’alerta sobre problemes de salut, en els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d’ajuda a les necessitats, sovint no expressades, però sí manifestades per mitjà de conductes.

És per això que el Departament d’Educació i el Departament de Salut posen en marxa, l’octubre de 2004, el programa “Salut i escola” (PSiE), amb el propòsit de potenciar la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els serveis sanitaris en accions de promoció de la salut i d’atenció a l’alumnat.

Objectius

 • Apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents, mitjançant la consulta oberta als centres d’educació secundària amb les màximes garanties d’intimitat.
 • Facilitar la promoció d’actituds i hàbits saludables (factors protectors) amb actuacions d’educació per a la salut.
 • Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc).
 • Detecció precoç dels problemes de salut a fi d’intervenir al més aviat possible.

Eixos fonamentals

Els eixos fonamentals d’actuació del PSiE són:

 • la salut mental
 • la salut afectiva i sexual
 • el consum de drogues legals i il·legals
 • els trastorns de la conducta alimentària

Material relacionat

 • Guia d’implantació [671,04 KB ]
  El document que presentem a continuació representa, en el marc general del PSiE, una guia que serveix d’instrument d’orientació amb relació a les accions que cal dur a terme per a la implantació del PSiE i el seguiment i l’avaluació del programa als centres sanitaris i educatius de Catalunya. Aquesta guia pretén convertir-se en una eina de treball àgil i útil per al territori i en una referència per a l’acció dels diferents agents implicats.
 • Orientacions per a l’educació afectiva i sexual [854,81 KB ]
  La finalitat d’aquest material és proporcionar a diversos tipus de professionals de l’educació i de la salut un conjunt d’orientacions i recursos per desenvolupar activitats relacionades amb l’educació afectiva i sexual en el segon cicle d’ESO.
 • Estudi sobre conductes relacionades amb la salut dels alumnes de 3r i 4t d’ESO a Catalunya. Curs escolar 2005-2006 [511,15 KB ]
  Aquest estudi permet mesurar i avaluar la magnitud i la distribució dels hàbits i conductes relacionades amb la salut dels alumnes als quals s’adreça el PSiE a una mostra de la població diana representativa de Catalunya i de les regions sanitàries, amb l’objectiu de tenir dades i elements de suport per a la presa de decisions pel que fa a la planificació i a la gestió del programa.

Salut_i_escola_gene_col-270x164    900900120 sexejoveseditora391291252 ElPep