La Meva Salut. La teva informació de salut per Internet

1-300x275

La Meva Salut (LMS) és el web que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut i inclou la informació que s’ha generat per l’atenció sanitària que us hagin prestat en algun dels centres assistencials públics com per exemple: el pla de medicació vigent, les vacunes administrades, els diagnòstics, els informes clínics i els resultats de les proves i les exploracions complementàries. També permet realitzar tràmits i gestions en un entorn segur. Aquesta informació només la podreu consultar si el centre assistencial ja l’ha publicat al sistema informàtic.

Per garantir la seguretat i la confidencialitat en l’accessibilitat a les dades, només hi tindran accés les persones de 16 anys o més que disposin de la targeta sanitària individual (TSI), un certificat digital o un codi d’usuari que es demana al CAP.

Els pares o responsables legals de menors de 18 anys poden sol·licitar l’accés a LMS dels seus fills al CAP.


Accès

lms-accedir.png_498512660

Per accedir a La Meva Salut es necessari:

 • Tenir 16 anys o més
 • Tenir targeta sanitària individual
 • Tenir una contrasenya o un certificat digital
 • Entrar des de l’adreça web: https://lamevasalut.gencat.cat

Contrasenya

La contrasenya es pot demanar a tots els centres d’atenció primària (CAP).

Al CAP us demanaran la targeta sanitària individual i que us identifiqueu –amb el DNI o document equivalent– i que disposeu d’un telèfon mòbil i d’una adreça electrònica.

Certificat digital

El certificat digital és un document electrònic que garanteix la seguretat i confidencialitat en l’accessibilitat a les dades.

La Meva Salut admetrà els certificats digitals de totes aquelles entitats de certificació que estiguin classificades pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya com a vàlides per identificar els ciutadans i empreses davant de les administracions públiques catalanes.

Les administracions europees han d’acceptar els certificats qualificats a qualsevol país de la Unió des de l’entrada en vigor del Reglament europeu 910/2014. En aquest sentit, la Generalitat valida els certificats que apareixen a cadascuna de les llistes de serveis de confiança arreu d’Europa. Es poden consultar a: http://tlbrowser.tsl.website/tools/

Si disposeu d’un certificat digital que no us permet l’accés a La Meva Salut, heu de comunicar a l’entitat que l’ha emès que sol·liciti al CatSalut que l’inclogui entre els certificats que admet La Meva Salut. L’entitat de certificació pot fer aquesta sol·licitud a través del telèfon 061 CatSalut Respon.


Accés a la d’un fill

Els pares, mares o responsables legals de persones menors de 18 anys poden demanar l’accés a La Meva Salut dels seus fills.

L’accés a La Meva Salut dels fills es manté fins que tenen 18 anys i entre els 16 i els 18 anys necessitareu l’autorització del vostre fill per accedir-hi. Per a les persones de les quals se’n té la responsabilitat legal, l’accés es pot mantenir més enllà d’aquesta edat sempre que el document legal ho indiqui explícitament.

La petició és individual (l’ha de fer personalment el pare, mare o responsable legal amb tota la documentació) i es demana al centre d’atenció primària.

Si ja accediu a La Meva Salut, ja sigui amb certificat digital o amb una contrasenya que vau demanar al CAP, cal tornar-hi anar per lliurar la documentació i sol·licitar l’accés a La Meva Salut dels fills o persones de les quals sigueu responsables legals.

Requisits

 • Tenir 16 anys o més
 • Tenir targeta sanitària individual
 • Tenir un fill menor d’edat o ser responsable legal d’una persona de la qual es vol demanar l’accés
 • Tenir accés a La Meva Salut (ja sigui amb certificat digital o contrasenya)

Documentació que cal portar al CAP

 • La vostra targeta sanitària individual (TSI)
 • El vostre DNI o document acreditatiu
 • La targeta sanitària individual (TSI) de la persona de qui sol·liciteu l’accés
 • El llibre de família o certificat literal de naixement (en el cas dels fills) o la documentació legal original que us acredita com a responsable legal

Procediment

 • Presenteu la documentació
 • Signeu la sol·licitud d’accés que us lliuraran al CAP que mostra les vostres dades i les de les persones per les quals sol·liciteu l’accés.
 • La propera vegada que accedireu a La Meva Salut (tant si ho feu amb certificat digital o amb la contrasenya que us vau crear) la primera pantalla us deixarà entrar a La Meva Salut personal o La Meva Salut de les persones per a les quals us han autoritzat.
 • Si el vostre fill té entre 16-18 anys, us ha d’autoritzar l’accés i ho pot fer de dues maneres:
  • Presencialment des del CAP (quan demani accés a La Meva Salut)
  • Demanant l’accés a La Meva Salut i entrant-hi i accedint a l’apartat “Tutors autoritzats” on hi trobarà els noms de les persones (pare, mare o responsable legal) que hagin anat al CAP a demanar l’accés.

Accedir a La Meva Salut del fills:

 • L’accés a La Meva Salut dels vostres fills es fa amb les vostres credencials, a través de la vostra, amb el vostre codi d’identificació personal (CIP) de la TSI, el vostre codi d’usuari (DNI o document acreditatiu) i la vostra contrasenya o certificat digital. Abans, d’accedir-hi el sistema us deixarà seleccionar si voleu entrar a la vostra o a La Meva Salut dels vostres fills o persones de les quals sou responsables.
 • Quan entreu a La Meva Salut del fill entreu al seu espai personal i esteu actuant en el seu nom. Per entrar a la d’un altre fill o a la vostra, primer haureu de desconnectar i tornar a identificar-vos.

Per a més informació consulteu les FAQ


Què hi trobaré

lms-que-hi-trobare.jpg_2013689480Hi podeu trobar informació sobre el vostre equip d’atenció primària (com ara el metge/essa i l’infermer/a assignats), diagnòstics, informes clínics (d’urgències, ingressos i atenció ambulatòria) i resultats de proves i exploracions.

També hi podreu consultar les vacunes administrades, el pla de medicació vigent, i el dia i l’hora de proves i visites programades en l’atenció primària de salut i en els hospitals (a mesura que vagin afegint aquest servei).

Un altre tipus d’informació que trobareu a La Meva Salut és la llista d’espera en cas que estigueu pendents de sotmetre-us a una intervenció quirúrgica, i el document de voluntats anticipades, si ja l’heu registrat.

Aquest espai virtual us permet, a més, expressar la voluntat de fer-vos donant d’òrgans i teixits i d’imprimir el carnet de donant personalitzat. També us ofereix la possibilitat de comunicar-vos amb els professionals sanitaris per resoldre aquelles consultes que no requereixin atenció presencial o urgent, una funcionalitat que actualment es troba en fase de desplegament.

L’eina també us permet realitzar alguns tràmits i gestions, com ara demanar visita, sol·licitar el canvi de metge i concertar cita per a les vacunacions internacionals, així com realitzar una enquesta anònima per ajudar-nos a millorar la informació i els serveis que ofereix, en ser anònima no és vàlida per fer reclamacions ni per tractar casos individuals.

Finalment, cal que tingueu en compte que alguns dels serveis i gestions afegits disponibles varien segons el proveïdor sanitari (hospitals, centres d’atenció primària, etc.) que us correspon en funció del lloc on esteu residint. Aquestes funcionalitats s’aniran ampliant segons la disponibilitat dels proveïdors.

Un projecte en contínua evolució

D’una banda, s’està treballant per incorporar nous serveis, com ara el primer espai virtual de salut comunitària, amb un projecte pilot conjunt amb l’ICO (Institut Català d’Oncologia) on pacients de càncer de mama fan les sessions de psicooncologia de forma virtual.

D’altra banda, els centres del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) estan comunicant la informació que conté de manera progressiva. Per això, és possible que no trobeu totes les dades del vostre historial clínic.

Informació relacionada


Objectius i beneficis

Objectius:

 • Afavorir la participació i la corresponsabilitat dels ciutadans en la prevenció i cura de la pròpia salut.
 • Esdevenir un espai on els ciutadans interactuïn en línia, mitjançant el seu ordinador o altres dispositius mòbils, amb el Departament de Salut, els seus organismes i les entitats proveïdores (hospitals, centres d’atenció primària, etc.).
 • Ser un projecte en contínua evolució per a l’adopció de millores que posin a l’abast de la ciutadania informacions i funcionalitats per tenir cura de la seva salut.

Beneficis:

 • Accés de manera senzilla, intuïtiva, segura i confidencial a la informació personal de salut, tot garantint els drets de la ciutadania.
 • Disposició de la informació clínica personal, ordenada i classificada en un espai digital sense la necessitat d’haver de guardar informes i documents a casa.
 • Accessibilitat a la informació des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.
 • Possibilitat que el pacient pugui facilitar aquesta informació a altres professionals sanitaris que hagin de prestar-li assistència.
 • Realització de tràmits digitals amb el sistema de salut.
Aquesta entrada s'ha publicat en Eap Montserrat, La Meva Salut i etiquetada amb . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.