Recepta electrònica

full-de-medicacio

Pla de medicació

La recepta electrònica ja funciona a tots els centres d’atenció primària i a totes les farmàcies de Catalunya. Aquest sistema estalvia temps i visites al CAP, garanteix la confidencialitat i permet la detecció de possibles interaccions o incompatibilitats entre medicaments. Actualment, és un sistema consolidat a Catalunya que facilita l’accés a la prestació farmacèutica i la gestió dels medicaments per part d’usuaris i pacients. Aquesta eina integra els processos de prescripció i dispensació de fàrmacs mitjançant les TIC i el treball en xarxa, i estableix mecanismes que afavoreixen l’ús racional del medicament.

La recepta electrònica possibilita un seguiment més acurat dels tractaments i la detecció de duplicitats entre medicaments. Aquest sistema de prescripció obre un nou ventall de funcionalitats, tant per optimitzar la gestió sanitària en matèria de medicaments i procediments com per augmentar la seguretat per als usuaris.

És un projecte del Departament de Salut, que està liderat pel Servei Català de la Salut (CatSalut), amb el suport de l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS).


Objectius i beneficis

La recepta electrònica té els objectius següents:

 • Oferir una eina centrada en els pacients en oferir més i millor informació mitjançant el Pla de medicació.
 • Facilitar l’obtenció i la dispensació de medicaments de forma segura i ràpida.
 • Contribuir a una prescripció més eficient i a una utilització més racional i segura dels medicaments per contribuir a la sostenibilitat del sistema de salut.
 • Facilitar la cohesió dels diferents nivells assistencials i proporcionar als professionals sanitaris vies de comunicació i de suport a les seves tasques diàries mitjançant diverses eines per a la prescripció.
 • Descarregar d’activitats burocràtiques als professionals sanitaris perquè puguin fer una gestió més eficient del temps per a tasques assistencials.
 • Representar una aposta per les noves tecnologies al servei de la salut.

 

A més, ofereix els beneficis següents:

Ciutadania

 • Proporciona un Pla de medicació al pacient que conté tota la informació necessària per poder seguir correctament el tractament. En el Pla de medicació es pot trobar: el nom del medicament, la dosi i la freqüència de l’administració, el temps previst de tractament, el nom del metge, la posologia, comentaris adreçats al pacient i el cost orientatiu del tractament.
 • Incrementa l’accessibilitat a la prestació farmacèutica i redueix el nombre de visites que tenen com a única finalitat la renovació de les receptes de medicaments.
 • Ofereix una atenció més personalitzada per a tota la ciutadania dins d’un entorn de gestió sanitària integral i integrada que facilita la continuïtat assistencial del pacient.

 

Professionals

 • Facilita als professionals l’alliberament de les tasques més rutinàries vinculades a la prescripció i la dispensació de receptes per poder dedicar més temps a l’atenció d’altres pacients.
 • Integra els processos de prescripció i dispensació dels fàrmacs, tot facilitant la coordinació entre diferents professionals sanitaris (metges i farmacèutics) que poden accedir a la informació en temps real.

 

Sistema sanitari

 • Augmenta la seguretat en la utilització dels medicaments.
 • Afavoreix l’ús racional dels medicaments.
 • Fa un monitoratge i un control dels processos de prescripció i de les seves incidències.
 • Recull i disposa d’informació qualitativa i quantitativa de l’ús dels medicaments.
 • Promou l’eficiència dels processos i afavoreix l’estalvi de recursos per part de l’administració sanitària.
 • Incorpora mecanismes (p. ex. alertes) per aconseguir que la prestació farmacèutica sigui un sistema més “intel·ligent”.
 • Esdevé un model col·laboratiu de referència per a altres comunitats autònomes i països.

 


Funcionament

explicacio_recepta_1-jpg_1980242344Quan el metge o metgessa prescriu un tractament, lliura al pacient el pla de medicació, un full on consta el nom del medicament, la dosi, la freqüència de l’administració i el temps previst del tractament.

El pla de medicació també incorpora el cost estimat del tractament i això permet tenir un major coneixement dels costos que es produeixen en l’atenció sanitària.

A la farmàcia cal portar el pla de medicació més recent i la targeta sanitària. A través del programa informàtic, el farmacèutic pot consultar el tractament i lliurar els medicaments necessaris. Durant la vigència del pla de medicació, es poden recollir els medicaments a mesura que es van necessitant, quan està a punt d’acabar-se l’envàs anterior, sense necessitat de tornar al CAP.

Quan s’acaba la vigència del pla de medicació, cal tornar al centre de salut perquè revisin el tractament i valorin si cal mantenir-lo, s’ha de canviar o es pot considerar finalitzat.


Usos

La recepta electrònica s’utilitza per prescriure tres tipus de tractaments:

 • Tractaments de llarga durada. Medicació crònica que cal prendre habitualment i durant llargs períodes de temps. Es poden recollir els envasos a mesura que es van necessitant.
 • Tractaments a seguir en cas de necessitat. Es poden recollir els medicaments quan fan falta, com en el cas dels destinats a alleujar dolors transitoris, però no de forma periòdica.
 • Tractaments de curta durada. Per a afeccions de caràcter puntual.

 

Hi ha algunes situacions en què encara no es pot fer ús de la recepta electrònica:

 • En pacients sense cobertura sanitària a càrrec del CatSalut (persones afiliades a MUFACE, MUGEJU, ISFAS, etc.).
 • En pacients sense targeta sanitària individual.
 • Quan s’han de recollir medicaments receptats fora de Catalunya.
 • Quan es recepti una fórmula magistral.
 • Als centres d’atenció continuada, a l’atenció domiciliària i a les consultes d’especialistes. En aquests àmbits s’anirà estenent la recepta electrònica progressivament.

 


Informació relacionada

pdf icon Full informatiu


Font: Canal Salut
Aquesta entrada s'ha publicat en Eap Montserrat, Institut Català de la Salut i etiquetada amb , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.