Baixa mèdica per Incapacitat Temporal Transitòria (ITT)

Que és la baixa mèdica per Incapacitat Temporal Transitòria (ITT)?

És la situació en què es troba un treballador que cotitza a la Seguretat Social i que, segons criteri mèdic, no pot fer la feina habitual per un problema de salut.

El document de baixa mèdica el fa el metge o metgessa del sistema públic de salut, sempre després d’una valoració mèdica, i justifica l’absència, per motius de salut, al lloc de treball. No es pot fer de manera anticipada, i excepcionalment es podrà fer amb data diferida.

Avui m’he trobat malament i no he anat a treballar, com puc sol·licitar la baixa? 

Has d’acudir al teu centre el mateix dia que no has anat a treballar, preferentment durant l’horari de visita del teu metge de capçalera. El metge o metgessa atendrà el teu problema de salut i emetran justificant o baixa segons correspongui.

Què valora el metge o metgessa per estimar la durada de la baixa?

  • El diagnòstic
  • El tipus de feina que es fa
  • L’edat
  • Les limitacions de les capacitats funcionals que es puguin tenir

Quina és la durada estimada d’una baixa mèdica?

  • Molt curta: menys de 5 dies naturals de durada. En aquest cas el metge o metgessa dóna la baixa i alta en el mateix moment.
  • Curta: entre 5 i 30 dies naturals.
  • Mitjana: entre 31 i 60 dies naturals.
  • Llarga: 61 o més dies naturals.

116813_cartell_gestio_noves_baixes_2015_2

Un metge d’un altre centre m’ha visitat i m’ha recomanat sol·licitar la baixa per IT, com ho he de fer?

En aquest cas, com que no es tracta d’una urgència, has de sol·licitar dia i hora amb el teu metge. Si aquest tingués masses dies d’espera, pots acudir directament i sol·licitar una visita del dia, però sempre amb el teu metge. A la consulta li hauràs de facilitar l’informe del metge o centre que t’hagi visitat.

Tinc programada una intervenció hospitalària i l’empresa hem sol·licita la baixa, com ho faig?

Sol·licita dia i hora amb el teu metge pel dia de la intervenció o el següent més proper que puguis acudir i que hi hagi disponible. En cas d’haver-hi masses dies d’espera, també es pot sol·licitar visita del dia, però sempre amb el teu metge.

En aquest cas pot fer el tràmit una tercera persona amb la pertinent autorització. S’haurà de facilitar a consulta l’informe d’ingrès de la clínica o l’hospital.

Com puc tramitar la baixa per maternitat?

Quan la baixa és per maternitat és el tocòleg de la sanitat pública el que fa la baixa amb l’informe de maternitat. L’alta mèdica és automàtica al cap de 16 setmanes ininterrompudes.

Com es fa el seguiment de la baixa laboral?

El metge o metgessa us ha de visitar i, segons la valoració mèdica del vostre estat de salut, us ha de donar l’alta o us ha de dir la data màxima de la nova visita de seguiment. La data màxima de la nova visita ha de constar en el comunicat de baixa mèdica i en els comunicats de confirmació. L’interval entre les visites mèdiques dependrà de la durada estimada de la baixa.

Què cal fer si el metge o metgessa us ha donat la baixa i l’alta en el mateix moment i no us trobeu bé?

Si no us trobeu bé abans de la data d’incorporació a la feina, el metge o metgessa ha de valorar si esteu en condicions d’anar a treballar. Si cal perllongar la baixa, ha de fer un comunicat de confirmació que automàticament anul·la l’alta. En aquest comunicat de confirmació ha de constar la data màxima de la propera visita. En canvi, si no us trobeu bé el dia que us heu d’incorporar al treball, us donarà una nova baixa i no anul•larà l’anterior. Si es tracta de la mateixa malaltia, la nova baixa ha de ser per recaiguda de l’anterior. Si no és així i es tracta d’una altra malaltia, el metge o metgessa us farà una nova baixa amb el nou diagnòstic.

Quan temps tinc per fer arribar la baixa i els comunicats a l’empresa?

Segons la normativa vigent, el treballador té 3 dies per entregar la baixa a l’empresa, comptant des de la data d’aquesta. Això també és aplicable pels comunicats de baixa. En canvi si que pot demanar un justificant mèdic (no necessàriament del nostre CAP) del dia en que no s’ha acudit a la feina.

La meva empresa m’ha indicat que haig d’entregar la baixa a una mútua, és correcte?

Si, hi ha empreses que tenen delegat la gestió de les baixes per IT a mútues sanitàries. És possible que fins i tot et citin per a passar avaluacions mèdiques (d’obligada assistència per a seguir de baixa per IT).

ICAM: Avaluacions mèdiques.

L’ICAM és l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, organisme autònom encarregat entre d’altres de: la inspecció, l’avaluació i el seguiment dels processos mèdics i sanitaris corresponents a les prestacions del sistema de la Seguretat Social en matèria d’incapacitats laborals. Per tant, les citacions de visita per part de l’ICAM són d’assistència obligatòria per a poder seguir amb la situació de baixa. L’ICAM està facultat per emetre l’alta mèdica obligatòria.

Com puc sol·licitar l’alta per reincorporar-me a la feina?

Si saps amb certa antelació quan et reincorporaràs a la feina, sol·licita dia i hora amb el teu metge. Sinó, pots sol·licitar visita del dia amb el teu metge o, si aquest no hi fos, amb el metge de guàrdia. La incorporació es realitza el dia següent a la data d’alta.

Puc efectuar desplaçaments mentre estigui en situació de IT?

En cas de desplaçar-te fora del lloc de residència habitual, has de saber que ets responsable de la teva absència si ets citat a reconeixement per l’ICAM, o la mútua, i no et presentes. El teu metge no pot efectuar justificants de desplaçament.


Aquesta entrada s'ha publicat en CatSalut, Eap Montserrat, Institut Català de la Salut i etiquetada amb , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.