Essencial: afegint valor a la pràctica clínica

essencial

El projecte Essencial. Afegint valor a la pràctica clínica és una iniciativa que identifica pràctiques clíniques de poc valor i promou recomanacions per tal d’evitar-ne la realització.

Més qualitat, millor atenció sanitària

El sistema sanitari català presenta uns resultats que el situen al capdavant d’Europa com un dels sistemes de referència, està ben valorat pels usuaris i és un motor important per a l’economia del nostre país. Per tal de mantenir i millorar la qualitat amb la que es presta l’atenció sanitària, el nostre sistema sanitari requereix d’actuacions coordinades.

La qualitat de l’atenció sanitària està directament relacionada amb l’efectivitat i l’eficiència dels serveis sanitaris prestats per aconseguir el màxim valor possible pels recursos esmerçats.

Està demostrat que al costat de pràctiques d’efectivitat contrastada, n’hi ha d’altres d’un valor escàs i algunes en què l’evidència constata que no aporten valor.

Evitar les pràctiques clíniques que no aporten valor pot contribuir a millorar la qualitat assistencial, la innovació i la sostenibilitat del sistema sanitari, en la mesura que permet alliberar recursos que puguin ser destinats a procediments que sí que afegeixen valor a la pràctica clínica. És per això que el mètode per al desenvolupament d’aquest projecte és explícit i transparent, amb la participació dels professionals sanitaris en totes les seves etapes.

El projecte es basa en la col·laboració estreta i continuada entre les societats científiques, els professionals sanitaris, els pacients i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

Objectius

General

  • Promoure una pràctica clínica que eviti la realització de pràctiques que no aporten valor a la ciutadania i que, en conseqüència, millori la qualitat de l’atenció sanitària.

Específics

  • Informar la comunitat professional i la ciutadania sobre procediments que, segons l’evidència científica i el consens d’experts, no aporten beneficis per a la salut.
  • Fomentar la participació dels professionals sanitaris en la identificació de pràctiques de poc valor.
  • Avaluar l’impacte de les recomanacions en el sistema sanitari, tant des del punt de vista de procés com de resultats finals.

Etapes del projecte

essencial_etapes

Identificació de pràctiques de poc valor

En la fase inicial, s’identifiquen pràctiques clíniques que aporten poc valor a partir de múltiples fonts d’informació. L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya coordina aquest procés en col·laboració amb les societats científiques, els plans directors del Departament de Salut i la comunitat professional.

Priorització de recomanacions

Les recomanacions són introduïdes a la base de dades disponible en aquest web, com a continuació d’un procés de priorització segons criteris de prevalença i càrrega de la malaltia; freqüència d’utilització; risc/benefici desfavorable; impacte en l’organització i preferències dels pacients, sempre tenint en compte que estiguin alineades amb el Pla de salut, els plans directors i les societats científiques.

Comunicació activa

Per a cadascuna de les recomanacions prioritzades es dissenyarà una estratègia de comunicació específica i adaptada als actors clau a través dels canals de difusió més adients en cada cas (eines de comunicació social, notes de premsa, comunicacions científiques, etc).

Avaluació de l’impacte

En aquesta última fase, i sempre que sigui factible, es durà a terme un estudi d’avaluació d’impacte mitjançant la mesura del grau de coneixement de les recomanacions prioritàries i la seva adopció per part dels professionals, així com el canvi en l’assistència sanitària atribuïble a la implementació de la recomanació.

Contacte

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) disposa d’un pla de treball coordinat amb professionals i societats científiques però tothom pot fer-nos arribar comentaris o suggeriments.

Podeu contactar amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic: essencial.salut@gencat.cat 

Aquesta entrada ha esta publicada en Canal Salut, Departament de Salut, Essencial, Generalitat de Catalunya, Informació a la Ciutadania, Seguretat dels pacients. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.